Η φιλοσοφία μας

Το κέντρο ειδικών θεραπειών «Λέξημα» ιδρύθηκε το 2007 στο Περιστέρι, με στόχο την οργανωμένη παροχή υπηρεσιών στο χώρο της Λογοθεραπείας, της Εργοθεραπείας και της Ψυχολογικής Υποστήριξης παιδιών και εφήβων με δυσκολίες λόγου, ομιλίας, κίνησης, επικοινωνίας, προσοχής, μάθησης, συμπεριφοράς, συναισθήματος κ.α.
Είναι ένα σύγχρονο και κατάλληλα εξοπλισμένο κέντρο πρόληψης, αξιολόγησης, διάγνωσης και θεραπευτικής παρέμβασης, στελεχωμένο από ομάδα άρτια εκπαιδευμένων θεραπευτών με πολυετή εμπειρία στο χώρο της Λογοθεραπείας, της Εργοθεραπείας, της Συμβουλευτικής, της Ειδικής Αγωγής και της Παιδοψυχολογίας. Η θεραπευτική μας προσέγγιση στοχεύει στη μεγιστοποίηση των ικανοτήτων του παιδιού – εφήβου μέσα από την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του και τη διαχείριση των δυσκολιών του. Με έμφαση στη διεπιστημονική εργασία και την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών παρεμβάσεων, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και βοηθά την οικογένεια να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα προβλήματα που την απασχολούν.

Η μέθοδός μας

Στο πρώτο ραντεβού γίνεται συνάντηση των γονέων με τη ψυχολόγο του κέντρου, προκειμένου να συζητηθούν οι ανησυχίες των γονέων ή των παιδαγωγών, να ληφθεί το ιστορικό του παιδιού και να καθοριστεί ποιος ή ποιοι ειδικοί θα αξιολογήσουν το παιδί.

Σε επόμενο ραντεβού γίνεται η αξιολόγηση του παιδιού, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε περισσότερες από μια συνεδρίες και συμμετέχουν όποιες ειδικότητες κρίνεται απαραίτητο. Η διαδικασία της αξιολόγησης γίνεται μέσα από την παρατήρηση του παιδιού, με τη χρήση άτυπων δοκιμασιών αλλά και σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων, ερωτηματολογίων και τεστ.

Κάποιες φορές είναι αναγκαίο να γίνουν ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις (π.χ. ακουόγραμμα, έλεγχος όρασης, κλπ.), ή να έχουμε τη γνώμη κάποιου ιατρού. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνονται οι γονείς και οφείλουν σε εύλογο χρονικό διάστημα να μεριμνήσουν.

Συχνά η επιστημονική ομάδα χρειάζεται να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα που εμπλέκονται με το παιδί (συγγενείς, παιδαγωγούς, ιατρούς). Κάτι τέτοιο γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση με τους γονείς.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, γίνεται εκτενής ενημέρωση των γονέων και συζήτηση μαζί τους και προτείνεται ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που είναι σύμφωνο με τις ανάγκες του παιδιού τη δεδομένη στιγμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπευτικής παρέμβασης συνεργαζόμαστε στενά με τους γονείς, ανταλλάσουμε πληροφορίες για τα δυνατά και αδύνατα σημεία του παιδιού και ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στη θεραπεία μέσω εξατομικευμένων οδηγιών.

Τα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας πραγματοποιούν συναντήσεις, σε τακτά χρονικά διαστήματα, στις οποίες συζητούνται όλα τα περιστατικά. Ακόμα μπορεί να συζητήσουν θέματα σε ομάδες εποπτείας με άλλους θεραπευτές, τηρώντας πάντα το απόρρητο.

Όταν ολοκληρωθεί το θεραπευτικό πρόγραμμα, πριν από την τελευταία συνεδρία, οι θεραπευτές συζητούν με τους γονείς για την πορεία του παιδιού και τους ενημερώνουν για την σημασία της διατήρησης των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί, δίνοντάς τους κατευθυντήριες γραμμές.