Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου

Η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (Msc) Ειδικής Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει ειδικευτεί στις  Μαθησιακές Δυσκολίες με Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια εδώ

Έχει εργαστεί ως Ειδική Παιδαγωγός σε ιδιωτικά κέντρα, σε κέντρα πρώιμης παρέμβασης και ως συνοδός Παράλληλης Στήριξης.

Έχει εκπαιδευτεί στη διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών (Αθηνά Τεστ), διαθέτει πιστοποίηση στη χορήγηση του Πρωτόκολλου Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ) και στη μέθοδο εναλλακτικής επικοινωνίας με πιστοποίηση Εφαρμοστή TM PECS. Επιπλέον έχει εκπαιδευτεί στη μέθοδο δομημένης προσέγγισης TEACCH καθώς και στην αξιολόγηση παιχνιδιού και εφαρμογή του συστήματος SSIP για παιδιά με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.

Διαθέτει επάρκεια της ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του συστήματος Ανάγνωσης και Γραφής Braille.

Εργάζεται με παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αναλαμβάνοντας την αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών, Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (Δυσλεξία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία), Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα, Νοητική Υστέρηση, Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, Σύνδρομο Asperger και διάφορες συναισθηματικές και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές.