Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου

Η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (Msc) Ειδικής Αγωγής από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Έχει ειδικευτεί στις  Μαθησιακές Δυσκολίες με Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Νευροψυχολογία και Ειδική Αγωγή: Ειδικές Τεχνικές Αξιολόγησης και Αποκατάστασης, από το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Δείτε αναλυτικά τα σεμινάρια εδώ

Στη συνεχή της κατάρτιση συμπεριλαμβάνονται πιστοποιήσεις αναφορικά με τη διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών (Αθηνά Τεστ), αξιολόγησης δεξιοτήτων ανάγνωσης – ΔΑΔΑ και λογοπεδικής αξιολόγησης σχολικής ηλικίας (ΠΛΑΣΗ).

Διαθέτει πιστοποίηση Εφαρμοστή TM PECS (εναλλακτικής επικοινωνίας) για άτομα με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, στη μέθοδο δομημένης προσέγγισης TEACCH, καθώς και στην εφαρμογή του συστήματος SSIP- Αυτισμός και παιχνίδι.

Διαθέτει επάρκεια της ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και του συστήματος Ανάγνωσης και Γραφής Braille.

Μέχρι σήμερα έχει εργαστεί ως ειδική παιδαγωγός σε ιδιωτικά κέντρα θεραπειών και κέντρα πρώιμης παρέμβασης ασχολούμενη με παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, νοητική υστέρηση, διάσπαση προσοχής-υπερκινητικότητα, βαρηκοΐα- κώφωση και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, ως επόπτρια ενηλίκων και ως εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής στη δημόσια Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.