Ψυχολογική στήριξη/Ψυχοθεραπεία:

Κατά την ψυχολογική στήριξη/ψυχοθεραπεία διερευνώνται οι συμπεριφορές και η προσωπικότητα του παιδιού, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την προσαρμογή του σε διάφορα πλαίσια (οικογενειακό, σχολικό κοινωνικό). Κατά τις συναντήσεις το παιδί επεξεργάζεται τις δυσκολίες και τις δυνατότητες του και διαμορφώνει μηχανισμούς κατάλληλους για την ψυχική του ανάπτυξη και ωρίμανση, με την υποστήριξη του ειδικού και συχνά με τη συμμετοχή της οικογένειας.