Πρόληψη- ενημέρωση:

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία και την εξέλιξη των παιδιών. Για το λόγο αυτό έχουμε αναπτύξει δράσεις που στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων και των επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν ενημερωτικά φυλλάδια και newsletter, δωρεάν ενημερωτικές ομιλίες σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, δωρεάν τεστ ανίχνευσης διαταραχών λόγου και ομιλίας σε παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία κ.α.