Πρόγραμμα HANEN It Takes Two to Talk:

Οι γονείς είναι οι πρώτοι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή των παιδιών τους και παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους. Το πρόγραμμα Hanen ITTT απευθύνεται σε γονείς με παιδιά ( από τη γέννησή τους μέχρι τα 5 έτη) με καθυστέρηση λόγου και ομιλίας. Οι γονείς μαθαίνουν πρακτικούς τρόπους να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν την ομιλία, να επικοινωνήσουν και να συνδεθούν με τον κόσμο, μέσα από καθημερινές ρουτίνες και δραστηριότητες. Το πρόγραμμα διαρκεί 13 εβδομάδες και η εκπαίδευση των γονέων γίνεται σε μικρές ομάδες αλλά και ατομικά με επισκέψεις του θεραπευτή στο σπίτι.