Παιδοψυχίατρος:

Ο παιδοψυχίατρος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας. Εποπτεύει και κατευθύνει την ομάδα, με στόχο τη συμβουλευτική των θεραπευτών σε σχέση με τη διαχείριση των παιδιών και τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και του θεραπευτικού προγράμματος.