Ομάδες ενημέρωσης-συζήτησης γονέων:

Οι γονείς είναι οι βασικοί συντελεστές στο μεγάλωμα, στη φροντίδα και στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Είναι εκείνοι που εισάγουν το παιδί στην κοινωνία, που παρέχουν το πλαίσιο για τη συναισθηματική του σταθερότητα και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Ο άνθρωπος ως γονέας απολαμβάνει πολλές και δυνατές συγκινήσεις, έρχεται όμως και αντιμέτωπος με προβληματισμούς και ερωτήματα που πολλές φορές γίνονται έντονα και αγωνιώδη. Οι ομάδες γονέων στόχο έχουν να ενημερώσουν τους γονείς για ζητήματα που τους απασχολούν, να τους διευκολύνουν και να τους ενισχύσουν στο ρόλο τους, να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γνώσεων και να διαφυλάξουν τη ψυχική υγεία του παιδιού. Οι ομάδες είναι αυτοτελείς και διαμορφώνονται κάθε φορά ανάλογα με τα ζητήματα που απασχολούν ή προβληματίζουν τους γονείς.