Λογοθεραπεία:

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην ικανότητα του παιδιού για επικοινωνία, ομιλία, λόγο (γραπτό ή προφορικό), μη λεκτική επικοινωνία κ.α. Περιπτώσεις που χρήζουν λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι η καθυστέρηση λόγου, οι διαταραχές άρθρωσης, φωνής και ροής λόγου (ταχυλαλία, τραυλισμός), δυσκολίες στο γραπτό λόγο, προβλήματα ακοής, οι φωνολογικές διαταραχές, η νοητική υστέρηση, διάφορα σύνδρομα, οι διαταραχές αυτιστικού φάσματος κ.α.