Εργοθεραπεία:

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση επικεντρώνεται στην ικανότητα του παιδιού να οργανώνει, να συντονίζει και να εκτελεί αδρές κινήσεις, όπως ισορροπία, αναπήδηση, χρήση μπάλας καθώς και λεπτές κινήσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις δεξιότητες καθημερινής ζωής, τη λαβή του μολυβιού, τη χρήση του ψαλιδιού και την ικανότητα γραφής. Άλλοι τομείς που άπτονται του εργοθεραπευτικού πεδίου είναι ο οπτικοκινητικός συντονισμός, η κατασκευαστικότητα, ο χωροχρονικός προσανατολισμός, οι προμαθηματικές έννοιες κ.α.