Ειδική διαπαιδαγώγηση:

Το πρόγραμμα ειδικής διαπαιδαγώγησης-μαθησιακής αποκατάστασης εφαρμόζεται όταν παρουσιάζονται δυσκολίες στην ανάγνωση, στη φωνολογική επίγνωση, στη γραφή, στην ορθογραφημένη γραφή, στην παραγωγή και την κατανόηση του γραπτού λόγου, στην οργάνωση, στην αντίληψη της αρίθμησης και των μαθηματικών εννοιών. Τέτοιου τύπου δυσκολίες γίνονται συνηθέστερα αντιληπτές μετά την έναρξη της πρώτης τάξης του δημοτικού σχολείου και η αντιμετώπισή τους συμβάλλει στην ομαλή πορεία της σχολικής ζωής του παιδιού.