ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βρέφος

 • Προσέχει όταν του μιλάτε
 • Κλαίει ή ταράζεται με διάφορους θορύβους

0 – 7 μηνών

 • Γυρίζει προς το μέρος σας όταν του μιλάτε
 • Ανταποκρίνεται στη φωνή οικείων προσώπων
 • Κατανοεί την αλλαγή του τόνου της φωνής του ενήλικα
 • Γελάει
 • Παράγει ήχους
 • Αντιδρά σε ήχους
 • Εντυπωσιάζεται από τα παιχνίδια που παράγουν ήχους

7 – 12 μηνών

 • Αντιδρά στο άκουσμα του ονόματός του
 • Παράγει μικρές επαναλαμβανόμενες συλλαβές
 • Μιμείται διάφορους ήχους
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να τραβήξει την προσοχή σας
 • Καταλαβαίνει λέξεις και απλές οδηγίες

1 – 2 ετών

 • Παραλείπει κάποια αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά
 • Χρησιμοποιεί δύο λέξεις μαζί
 • Ρωτάει με μία ή δύο λέξεις
 • Καταλαβαίνει απλές και πιο σύνθετες οδηγίες
 • Δείχνει μέρη του σώματος καθώς και εικόνες διάφορων αντικειμένων όταν του ζητηθεί
 • Ακούει ευχάριστα παραμύθια και τραγούδια
 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο
 • Λέει το όνομά του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 50 έως 100 ή και περισσότερες λέξεις

2 – 3 ετών

 • Ζητάει αντικείμενα με το όνομά τους
 • Καταλαβαίνει και εξηγεί τη χρήση αντικειμένων
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες «ένα-πολλά»
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό
 • Ο λόγος του γίνεται ολοένα και πιο κατανοητός
 • Φτιάχνει προτασούλες 3 ή 4 λέξεων
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά σε απλές ερωτήσεις
 • Κάνει αρκετά γραμματικά λάθη
 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει τις ανάγκες του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει έως 250 ή και περισσότερες λέξεις

3 – 4 ετών

 • Φτιάχνει προτασούλες με 4 ή 5 λέξεις
 • Καταλαβαίνει την λειτουργία των αντικειμένων
 • Απαντά σε απλές ερωτήσεις (ποιος, πού, πότε, γιατί)
 • Αναγνωρίζει τα βασικά χρώματα, σχήματα, ποσότητες και χρονικές έννοιες
 • Κάνει λιγότερα γραμματικά λάθη
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις
 • Αρθρώνει σωστά τα περισσότερα σύμφωνα και φωνήεντα της γλώσσας μας εκτός από τα /ρ/, /λ/, /θ/, /σ
 • Αρχίζει να περιγράφει δραστηριότητες που έκανε κατά τη διάρκεια της ημέρας του
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 800 έως 1500 ή και περισσότερες λέξεις

4 – 5 ετών

 • Φτιάχνει προτασούλες με 4 έως 8 λέξεις
 • Ακούει σύντομες και απλές ιστορίες και κάνει ερωτήσεις σχετικά με αυτές
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις
 • Ακολουθεί σύνθετες εντολές
 • Περιγράφει την ημέρα του και τις εμπειρίες του
 • Καταλαβαίνει σχεδόν όλα όσα λέγονται στο σπίτι, στον παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο
 • Μπορεί να διηγηθεί ολοκληρωμένα μια ιστορία
 • Εμπλουτίζει τις προτάσεις του με επίθετα και λεπτομέρειες
 • Δεν κάνει γραμματικά και συντακτικά λάθη
 • Αρθρώνει σωστά σχεδόν όλους τους ήχους της γλώσσας
 • Επικοινωνεί εύκολα με παιδιά και ενήλικες
 • Το λεξιλόγιό του περιλαμβάνει 900 έως 2000 ή και περισσότερες λέξεις

5 – 6 ετών

 • Κάνει ερωτήσεις με το «πώς»
 • Παράγει σωστά όλους τους φθόγγους και τα συμπλέγματά τους
 • Χρησιμοποιεί απλές και επαυξημένες προτάσεις
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και αποστηθίζει ποιηματάκια
 • Αναγνωρίζει όλα τα χρώματα και σχήματα
 • Κατανοεί αντίθετες έννοιες
 • Ξεχωρίζει το πραγματικό από το φανταστικό σε μια ιστορία
 • Ξεκινά και διατηρεί το θέμα μιας συζήτησης
 • Το λεξιλόγιό του αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς

Λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη ότι οι πίνακες αναφέρονται στο μέσο όρο τυπικής ανάπτυξης και ενδέχεται να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις.

Πηγές :
1) ΕΔΑΛΦΑ Στάδια Τυπικής Ανάπτυξης, Εταιρία ψυχικής υγεία παιδιού και εφήβου Αιτωλοακαρνανίας – ΕΨΥΠΕΑ
2) Ψυχοκινητική Αγωγή, Γ. Δράκος, Ν. Μπινιάς, εκδ. Πατάκη