Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στοχεύει στην ικανότητα του παιδιού για επικοινωνία…

Εργοθεραπεία

Η εργοθεραπευτική παρέμβαση επικεντρώνεται στην ικανότητα του παιδιού να οργανώνει…

Συμβουλευτική γονέων

Η συμβουλευτική γονέων στόχο έχει την κατανόηση των συμπεριφορών του παιδιού/εφήβου…

Παιδοψυχίατρος

Ο παιδοψυχίατρος αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διεπιστημονικής ομάδας. Εποπτεύει και κατευθύνει την ομάδα…

Πρόληψη- ενημέρωση

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των δυσκολιών είναι ζωτικής σημασίας για την πορεία και την…